Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) in de Europese Unie van kracht. Kort samengevat houdt deze wet in, dat iedereen netjes met uw persoonsgegevens moet omgaan. Wij zullen dat ook doen. Hoe we dat doen, beschrijven we in ons verwerkingsregister. Inzage in dat register, of inzage in uw persoonsgegevens, kunt u krijgen via het bestuur.