Nog even wachten, en daarna gaat het gebeuren!

Vanwege de corona- maatregelen ligt onze sport nu stil. Maar dat gaat veranderen! Zodra het weer veilig kan en mag, gaan we weer spelen in de sporthal aan de Terheijdenseweg! En nieuwe leden zijn daarbij van harte welkom! Corona vraagt aandacht voor een gezonde leefstijl. Voor fijne uurtjes gezond en gezellig sporten kunt u binnenkort weer bij TTP terecht! 
Read More

Carrouseltoernooi

Fier, TTP en BCP zijn weer druk aan de slag om het ondertussen traditionele Carrouseltoernooi te organiseren. Deze 6e editie van het Badminton Carrousel Breda toernooi zal dit jaar plaatsvinden op zondag 1 maart 2020.
Read More

Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) in de Europese Unie van kracht. Kort samengevat houdt deze wet in, dat iedereen netjes met uw persoonsgegevens moet omgaan. Wij zullen dat ook doen. Hoe we dat doen, beschrijven we in ons verwerkingsregister. Inzage in dat register, of inzage in uw persoonsgegevens, kunt u krijgen via het bestuur.
Read More

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beƫindigd wanneer van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Read More