Contributie

De contributie is € 140 per seizoen

De contributie bedraagt € 140,– per seizoen.
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,-

De betaling dient te geschieden middels een automatische betaalopdracht aan de bank à € 35,00 per (kalender-)kwartaal.
Banknummer BC TTP, NL09INGB0002604308

Het verbruik van shuttles is bij de contributie inbegrepen.

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd wanneer van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie? Neem dan even contact met ons op.

Contact

Speel je een keertje mee op maandagavond?

Optisport Racketcentrum,
Terheijdenseweg 500,
4826 AB Breda

06 42 89 20 42 of
06 50 63 00 15

info@badmintonclubtothepoint.nl

Stuur een berichtje