Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beƫindigd wanneer van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.